Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eukleides

   O Eukleidově životě víme velmi málo. Narodil se v Řecku a geometrii studoval snad v Athénách na Platónově akademii, kde se učil od Eudoxe a Theitéta. Nejvíc bývá spojován s rozvojem geometrie…
   Mimo základy geometrie se věnoval číslům, perspektivě a také kuželosečkám, což jsou rovinné křivky, které vznikají průnikem roviny s pláštěm rotačního kuželu. Kuželosečky dnes známe pod názvy kružnice, parabola, hyperbola a elipsa. Jeho největším dílem jsou „Základy“ – kde ve třinácti knihách. Stanovil tak deset základních postulátů (označuje předpoklad, který je v dané teorii brán jako pravdivý) nebo postupující systém „věta – důkaz“. Součástí těchto knih je také shrnutí dřívějších filozofů a matematiků, staly se tak nejúspěšnějšími knihami všech dob.
    Eukleidova věta – označuje tvrzení o vlastnostech trojúhelníku. „Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z obou úseků přepony.“ Větu lze dokázat také pomocí Pythagorovy věty.